आषाढ धारा

अंधार सारा, तुफानी वारा,

गगन मारा, आषाढी धारा,

भानू हरपला अंबरी,

असा थैमान घालतो ऋतू पाऊस भूवरी॥

डबक्यात साची, ओघळ वाहती,

रस्त्यात पाणी,वाट हरवती,

वळचणीच्या धारा माजघरी नांदती,

असा थैमान घालतो ऋतू पाऊस भूवरी॥

फेसाळ लाटा, सागर सरिता,

कोसळती कडा,दुधाळ धारा,

पशुपक्षी शोधती ओसरी,

असा थैमान घालतो ऋतू पाऊस भूवरी॥

विस्तापित गावे,मोडती घरे,

कष्टातीत जगणे, दुर्बल राहणे ,

जलमय सृष्टी धोस दाखवी,

असा थैमान घालतो ऋतू पाऊस भूवरी॥

8 thoughts on “आषाढ धारा

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s