हिंदोळा

भिर भिर भटकती शोधत जिव्हाळा रे,

खळकन् होतो ठिकऱ्या छिन्न ह्रदयाचा कोपरा रे,

विवेकाने गुंतव भरवशाचे सूत रे,

सावर रे, हिंदोळा भावनांचा सावर रे।

घन घन घाव घालती प्रतिसादात रे,

अनोळखी गर्दीत हरवती सगे सोयरे रे,

शिक आपसूक हासणे आश्रुंना झाकने रे,

सावर रे, हिंदोळा भावनांचा सावर रे।

हि वाट काळोखी किर्रर्र वनातली रे,

काजव्यांनच्या उजेडावर नको विसंबू रे,

आत्मप्रकाशाने उजळ पावलांची दिशा रे,

सावर रे , हिंदोळा भावनांचा सावर रे।

घटपर्णीचा मध मधुर मोहक रे,

मोह डुंबायाचा असे श्वास अखेरचा रे,

श्वासाहून मोठा असे ध्यास रे,

सावर रे, हिंदोळा भावनांचा सावर रे।

मातीतून जन्म तुझा मातीचा रे,

उन्हाळा, हिवाळा, पावसाळा सोसणे धर्म रे,

कर्मात असे धर्माचे इमान रे,

सावर रे, हिंदोळा भावनांचा सावर रे।

उन्हाळयात मातीला बिलगून रहा रे,

पालटून ऋतू फळाफुलांचा बहार रे,

धुंद श्रावणाच्या ओल्या ऋतूत दंग रहा रे,

सावर रे,हिंदोळा भावनांचा सावर रे।

झेप घेण्याचे सामर्थ्य असे जिद्दीत रे,

इवल्याशा कवेत सामावे कल्पनेतील आकाश रे,

हिंदोळ रे

नीत्त हर्षाच्या वायूवर हिंदोळ रे।

2 thoughts on “हिंदोळा

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s